VIDIS

BAZA WIEDZY

kategoria:
  


Nie można wypełnić powierzchni roboczej w tablicy Qomo, korzystając z projektora Vivitek DX881ST i uchwytu ściennego Avtek WallMount 1200


Co należy zrobić w przypadku gdy nie można wypełnić obrazem z projektora powierzchni projekcyjnej tablicy interaktywnej?

Na przykładzie zestawu interaktywnego Standard Plus

- tablica interaktywna Qomo QWB200-BW

- projektor Vivitek DX881ST

- uchwyt ścienny Avtek WallMount 1200


1. Sprawdzenie parametrów

Realny współczynnik odległości dla projektora DX881ST to:

0,62:1 (licząc od obiektywu)

0,65:1 (licząc od przedniej części obudowy)

przy domyślnych ustawieniach keystone (0).

 

Podstawa powierzchni projekcyjnej w tablicy Qomo wynosi 151 cm

Długość wysięgnika w uchwycie WallMount 1200 wynosi 120 cm

 0,62 (współczynnik odległości) x 1,51 (podstawa powierzchni projekcyjnej wyrażona w metrach) = 0,93

Oznacza to, że obiektyw musi znajdować się ok. 93 cm od powierzchni tablicy, aby ją wypełnić.

 

Uchwyt WallMount 1200 oferuje wysięgnik o długości 120 cm. Należy jednak pamiętać, że nie jest to odległość obiektywu od powierzchni tablicy jaka uchwyt pozwala osiągnąć. Realnie ta odległość jest mniejsza i zależy od takich czynników jak:

- wielkość projektora

- rozstaw otworów montażowych w projektorze

- sposób zamontowania projektora na uchwycie

W przypadku projektora DX881ST i uchwytu WallMount 1200  powyższe czynniki pozwalają na uzyskanie odległości ok. 100 cm pomiędzy obiektywem, a tablicą – rezultat jak najbardziej pozytywnym dający nam również pewien zapas centymetrów.   2. Zweryfikowanie montażu projektora na uchwycie

- należy sprawdzić czy projektor jest maksymalnie wysunięty na wysięgniku

- należy zweryfikować montaż projektora na uchwycie (tzw. „pajączku”).

 

W przypadku drugiej opcji należy znaleźć taki sposób montażu uchwytu aby uzyskać jak największa odległość – pałąk uchwytu musi znajdować się jak najbliżej obiektywu projektora.3. Sprawdzić wysokość montażu uchwytu nad tablicą

- należy dostosować wysokość uchwytu (lub wysokość tablicy) tak aby górna krawędź wyświetlanego obrazu, przy domyślnych ustawieniach funkcji keystone (0) znalazła się jak najbliżej górnej krawędzi powierzchni projekcyjnej, tak aby wyeliminować potrzebę używania keystone. Celem jest uwzględnienie offsetu projektora przy montażu.

- należy ustawić projektor równolegle do ramienia uchwytu (nie odchylać lub pochylać).

Wysokość montażu uchwytu nad tablicą najlepiej dopasować ręcznie, każdorazowo przed każdym montażem.


Przykładowy problem:

Nie można wypełnić powierzchni projekcyjnej tablicy Qomo QWB200-BW, pomimo, że projektor jest maksymalnie wysunięty na uchwycie.  

-> projektor wisiał zbyt nisko nad tablicą (uchwyt był zamontowany zbyt nisko)
-> powodowało to, że obraz również wyświetlany jest zbyt nisko
-> aby dopasować wysokość obrazu trzeba pochylać projektor na uchwycie

-> to z kolei wymusza korygowanie obrazu korekcją trapezową

-> keystone powoduje cyfrowe zwężenie obrazu i przez to sztucznie zwiększa współczynnik odległości

-> rezultatem jest brak możliwości wypełnienia całej powierzchni projekcyjnej tablicy

 

Rozwiązanie:

 ->  zmiana wysokości uchwytu z uwzględnieniem offsetu projektora, tak aby był zamontowany na uchwycie równolegle do wysięgnika.ViDiS
  © 2010 - 2024 ViDiS S.A., Wszystkie prawa zastrzeżone   |   regulamin korzystania ze strony   |   polityka cookies