ViDiS

Jak zostać partnerem ViDiS S.A.

Firmy zainteresowane współpracą z ViDiS S.A. prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej, której przedmiotem jest prowadzenie sprzedaży rozwiązań i produktów, będących w ofercie ViDiS:

 • Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS nie starszy niż 6 miesięcy bądź oświadczenie o aktualności danych
 • Kopia nadania numeru statystycznego REGON
 • Kopia nadania numeru NIP
 • Dane kontaktowe

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

ViDiS S.A.
ul. Logistyczna 4
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

lub pocztą elektroniczną (biuro@vidis.com.pl) bądź faksem na nr: 71 / 33 880 01


Korzyści z zostania partnerem handlowym ViDiS:

 • Dostęp do cenników dealerskich
 • Pomoc techniczna i handlowa
 • Wsparcie marketingowe

Firmy zainteresowane szerszą współpracą z ViDiS S.A., zapraszamy do podpisania umowy partnerskiej, dzięki której uzyskają Państwo dodatkowe korzyści:

 • Możliwość uzyskania płatności terminowej
 • Wypożyczenia sprzętu do prezentacji i testów
 • Możliwość uzyskania dodatkowych rabatów
 • Rekomendacje dla klientów detalicznych
 • Możliwość składania rezerwacji i zamówień przez Internet (po podpisaniu umowy dostępu do systemu dla partnerów)
 • Możliwość udostępnienia wyszukiwarki lamp (po podpisaniu umowy udostępnienia wyszukiwarki lamp)

Szczegółowe warunki współpracy, warunki dostaw oraz umowy do pobrania dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1528) wszystkie faktury za towary i usługi sprzedawane przez ViDiS S.A. będą dostarczane do Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W celu potwierdzenia adresu e-mail prosimy o przesłanie na adres dok@vidis.com.pl uzupełnionego i podpisanego oświadczenia, którego treść znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania
Na podstawie §3 rozporządzenia, jeśli nie akceptują Państwo takiej formy dostarczania dokumentu prosimy o złożenie sprzeciwu w formie pisemnej lub mailowej na adres dok@vidis.com.pl.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt z pracownikiem działu handlowego.

ViDiS
  © 2010 - 2020 ViDiS S.A., Wszystkie prawa zastrzeżone   |   regulamin korzystania ze strony   |   polityka cookies